Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

 
Giải pháp vi bằng Thừa phát lại phối hợp các tổ chức tín dụng giải quyết nợ xấu.

Visits: 178

Liên hệ
challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon